Опис

  • Боја: црно бела
  • Максимална брзина 15km/h
  • Дистанца со полна батерија 10 do 15 km
  • Максимална тежина 80 kg
  • Полнење 2 до 4 h
  • Да не се вклучува кога се полни!
  • Мотор 280 W
  • Не се препорачува за возење по влажна површина!