FREE SHIPPING FOR ALL ORDERS OF $150
Инфо: 074 222 128

УСЛОВИ ЗА ИСПОРАКА

Испораката се врши на адресата дефинирана од Купувачот при извршената нарачка исклучиво на подрачјето на Р. Македонија само на лицето со својство на Купувач (име и презиме) или на лицето дефинирано како преземач на нарачката од страна на Купувачот.

Испораката се наплаќа во износ од 150 денари, доколку висинита на износот на нарачката е помала од 3000 денари, а преземањето може да се изврши исклучиво од страна на Купувачот (или наведеното лице за прием на нарачката) со покажување валиден документ за лична идентификација.

Испораката на нарачките ќе се врши преку доставните фирми ТПЛ Пошта – партнери за логистика на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје за овој вид испораки.

ТПЛ Пошта – партнери за логистика на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ за овој вид испораки, има обврска да го контактира Купувачот за да се договори точното време на испорака во рок од најмногу 5 работни дена по извршената онлајн нарачка.

Доколку доставувачот – овластеното лице на партнерот за логистика на СМАРТШОП 2019 ДООЕЛ – Скопје за овој вид испораки не успее да го најде Купувачот или наведеното лице за прием на нарачката на наведената адреса за испорака, ќе биде оставена писмена информација до испраќачот за направен обид за испорака и информации за контакт, каде што Купувачот е должен да се јави во рок од 2 работни дена, со цел повторно да се договори термин за испорака на нарачката на адресата на Купувачот.

Кошничка

Sign in

No account yet?

ПРОДАВНИЦА
0 items КОШНИЧКА
МОЈ ПРОФИЛ